NSRV
MEDIINVEST Consulting

Realizované aktivity

Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj organizovala v dňoch 1. a  2. 10. 2018 vzdelávací seminár s názvom ...

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD Tatranská Lomnica

Druhé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni, ktoré prebehlo 25. septembra 2018 v Tatranskej Lomnici. Cieľom Reginálnej antény NSRV ...

Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV SR 2014-2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj zorganizovala dňa  22. 8. 2018 vzdelávací seminár s názvom „Zákon o verejnom ...

Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj organizovala dňa  14. 6. 2018 vzdelávací seminár s názvom „Zásady a právne ...

Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj zorganizovala dňa 13. 04. 2018 vzdelávaciu aktivitu s tematikou aplikácie GSAA. Dôvodom realizácie tejto ...

Logá partnerov