PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV